title
Programmeerimisele kuluva aja jälgimise ja visualiseerimise süsteemi arendamine
Development of Time Tracking and Visualization System for Programming
author
Annus, Tavo; Jürgenson, Marten
keywords
gtm
aja jälgimine
git
jetbrains
time tracking
supervisor
defence date
language