title
Таллинский Политехник № 34 1978
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
10.11.1978
language