title
SOLAS Konteineri kaalu kinnitamise nõue ning selle rakendamine liiniveofirmas American President Lines
SOLAS Container Weight Verification Requirement and its implication in the shipping company American President Lines
author
Rudak,Martin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information