title
Ekspressioonisöötme optimeerimine inimese prostaglandiin H süntaas-2 tootmiseks pärmis Pichia pastoris
Optimization of the expression medium for the production of human prostaglandin H synthase-2 in the yeast Pichia pastoris
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information