title
Mehitamata õhusõiduki stardikatapult
Launcher for unmanned aerial vehicle
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 04.06.2025
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal