title
Internetiga ühendatud mesipuude sardtark-ja-ristvara paigatuse disain
Embedded software and hardware layout design for internet connected beehives
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal