title
Päikeseelektrijaamade tasuvus kinnisvara liikide lõikes
Payback of solar power plants in terms of the real estate
author
Naarits, Sven
keywords
PV jaam
PV süsteem
omatarbe määr
omatarve
PV system
self-consumption rate
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Not available at academic unit.