title
Arenguvestluste läbiviimist toetava tarkvara loomine Eesti IT-ettevõtete näitel
Development of an Application Supporting the Performance Appraisal Interviews on the Example of Estonian IT Companies
author
Tupits, Renar
defence date
language
department / college