title
Rahvusvahelisi sõite teostavate kaubalaevade mehitamisnõuete ning vastavate protseduuride muutmise võimalused Eesti kui lipuriigi atraktiivsuse tõstmise eesmärgil
Possibilities of changing the manning requirements and corresponding procedures for cargo ships carrying out international voyages in order to increase the attractiveness of Estonia as flag state
author
Mägi, Henrik
supervisor
defence date
language