title
Regionaalse 4PL teenusekeskuse Eestisse rajamise kriteeriumid
Criteria for setting up the regional 4PL service center into Estonia
author
Künnapuu, Tarmo
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Piiratud ligipääs
Limited access