title
Õppematerjal gaasikütusel töötava mikroturbiini Capstone C30 termodünaamiliste protsesside analüüsimiseks
Micro gas turbine Capstone C30 study material for analysing thermodynamic processes
keywords
mikroturbiinid
micro gas turbines
thermodynamic
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal