title
Mudelsõiduki energiatarbimise mõõtmine ja võimsuse piiramine
RC model energy consumption measuring and power constraining
author
Rebane, Erik
supervisor
defence date
language