title
Heaolumudelite võrdlev analüüs sotsiaalmajanduslike näitajate baasil
Comparative analysis of welfare regimes based on socioeconomic indicators
author
Ladvik, Mari-Liis
supervisor
defence date
language