title
Puhtama õhu piirkond Tallinna jätkusuutliku transpordipoliitika vahendina
Low Emission Zone As A Tool For Sustainable Transport Policy In Tallinn
author
Meerbach, Erki-Henri
keywords
eekasutustasu
säästlik transport
keskkonna piirkonnad
madala emissiooni tsoon
road pricing
environmental zones
low emissioon zone
supervisor
defence date
language