title
Visuaalse abiplatvormi arendus laboritehnika kalibreerimiseks kasutades liitreaalsust
Development of a visual guidance platform for calibration of laboratory equipment in AR
author
Kaner, Merih
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal