title
Transpordi juhtimiskeskuse rakendamine aktsiaseltsis ABB
Implementation of Transport Management Center in ABB Ltd
keywords
logistika kogukulu
tugiteenuste väljast hankimine
juhtimiskeskuse kontseptsioon
total cost of logistics
support service outsourcing
transport management center concept
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network