title
Jäätmekütuse potentsiaali hindamine Eesti tööstustes
Assessment of Waste Heat Potential in Estonian Industries
author
Akhtar, Syed Ahsan
supervisor
defence date
language