title
Maagaasi transpordist lähtuvad ohud ja riskijuhtimise praktika
Hazards and risk management practices from natural gas transport
author
Matvejev, Tiit
supervisor
defence date
language