title
Helipidavama valikupaketi loomine korteri heliisolatsiooni parendamiseks ning selle kasutamise mõju elanikule
Creating a soundproofing package to improve sound insulation of the apartment and the impact of its use on residents
author
Jaani, Ago
supervisor
defence date
language