title
Eesti elanike säästmisharjumuse kujunemine ning seda mõjutavad motiivid Nordea pank Eesti näitel
The development of the saving habits of Estonian residents and their underlying motives: based on the example of Nordea Bank Estonia.
author
Kibena, Kaja
supervisor
defence date
language