title
Piirangute teooria rakendamine aktsiaseltsi Fujitsu Denmark varude juhtimisel
Managing inventory by applying theory of constraints in Fujitsu Denmark Ltd
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal