title
Õõnespaneelidest vahelagedega kooruselamu seinte ja vahelagede liitumissõlme konstrueerimine koormusest lähtuvalt
Calculation and construction of hollow core slab-wall connection depending on the loads
author
Khaustova, Daria
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal