title
Põhjendatud arhitektuurivalikud mitmel platvormil töötava mobiilirakenduse arendamiseks Online chess tournaments rakenduse näitel
Grounded architectural decisions for the development of multi-platform mobile application. Case study of Online chess tournaments application.
supervisor
defence date
language