title
Blogijate kui arvamusliidrite mõju tarbija ostuotsustusprotsessile ilublogijate näitel
The influence of bloggers as opinion leaders on consumer purchase decision-making process through the example of beauty bloggers
author
Baranova, Madina
keywords
arvamusliidrid
ilublogijad
isiklik mõju
elektrooniline suusõnaline turundus
beauty bloggers
personal influence
electronic word-of-mouth
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network