title
H. Abbe Pharma GmbH Eesti esinduse ravimiohutuse järelvalve protsesside täiustamine
Improvements of Phramacovigilance Processes in H. Abbe Pharma GmbH Estonian Branch
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit