title
Alarmide halduse protsessi analüüs ja optimeerimine AS Eesti Telekom näitel
The Event Management process analyze and optimization based on AS Eesti Telekom
supervisor
defence date
language