title
Majandusarvestuse õpe ning finantstöötajate haridustaseme ja ametikoha vahelised seosed
Accounting and its Linkage with Level of Education and Work Status
author
Kilter, Reelika
defence date
language