title
Automatiseeritud müügiarvete protsessi parendamisvõimalused ettevõtte finantsosakonna allüksuses
Automated invoice processing improvement opportunities in a company\s finance department unit
author
Tiks, Kevin
defence date
language