title
Aerolaserskaneerimise andmetest jõgede pikiprofiilide määramine Keila jõe näitel
Determining Longitudinal Profiles of Rivers Using Airborne Laser Scanning Data by the Example of the River Keila
author
Urbel, Annika
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Gruno, Anti
defence date
language