title
Parendustegevuse tulemuste hindamine SCOR mudeliga
Assessment of Improvement Outcome using the SCOR Model
author
Aruoja, Andres
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information