title
Eesti tarbijate hoiakud keskkonnasõbralikesse turundussõnumitesse toiduainetööstuses
Attitudes of Estonian consumers towards green marketing messages in the food industry
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus