title
Erinevate kiudainete ja mutsiini mõju laste soolekoosluste metabolismile in vitro
The effect of different dietary fibers and mucin on metabolism of children’s gut microbiota in vitro
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information