title
ENEFIT 140 pürolüüsi protsessi automatiseerimine ja reaktorisse tahke soojuskandja sisestusseadme renoveerimine
Automation of the pyrolysis process and improvement of the system for supplying solid heat carrier to the reactor of the Enefit 140
author
Ložkin, Ivan
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information