title
Iduettevõtete rahastamisvooru tegurite seos osaku tootlusega järelturul Funderbeami andmetel
Start-ups' Funding Round Factors' Relation with Share Unit Return on Aftermarket based on Funderbeam's Data
author
Jüriöö, René-Kristjan
supervisor
defence date
language