title
Juhised koroonaviiruse jälgimise rakenduste arendamiseks HOIA näitel
Guidelines for Developing Coronavirus Tracing Applications: the Case of HOIA
author
Al-Sabti, Hayder Hasan Ali
supervisor
defence date
language
department / college