title
Väliskliendi IT teenuste konfiguratsioonihalduse andmekvaliteet Telia Eesti AS-i näitel
Data Quality in Configuration Management for External Customer IT Services on the Example of Telia Eesti AS
author
Štarkov, Mari Helen
supervisor
Otsa, Greg
defence date
language
department / college