title
Majanduskasvu, digitaliseerimise ja haridustaseme seos CO2 heitkogustega Euroopa Liidu riikides
The relation between CO2 emissions and economic growth, digitalization and education level in the European Union
author
Jankovskis, Valeria
supervisor
defence date
language