title
Takistused soojusenergiaühistute loomisel ja potentsiaalne mõju kaugkütte võrgustikule
The Obstacles of Establishing Heat Producing Community Energy Systems and Potential Impact to the District Heating Network
author
Berting, Rebecca Marie
keywords
ühistud
renewable energy community
heat distribution
parallel consumption
defence date
language