title
Dividendide mõju aktsiahinnale Tallinna börsil aastatel 2000-2015
The Impact of Dividends on Share Price in Tallinn Stock Exchange from 2000 to 2015
author
Rosenberg, Mery
supervisor
Roosaare, Jaak
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network