title
Kohtute infosüsteemi lahendite otsingu äri- ja kasutusmugavuse analüüs ning prototüüpimine
Business and usability analysis together with user interface prototyping for the court decisions search function of the Court Information System
author
Karindi, Karis
supervisor
Paadik, Loori
defence date
language