title
Kohtute infosüsteemi lahendite otsingu äri- ja kasutusmugavuse analüüs ning prototüüpimine
Business and usability analysis together with user interface prototyping for the court decisions search function of the Court Information System
author
Karindi, Karis
supervisor
Švartsman, Inna; Paadik, Loori
defence date
language