title
Aktiivne tööpoliitika Euroopa Liidus
Active Labour Market Policy in the European Union
author
Albin, Teele
keywords
tööpoliitika meetmed
tööpuuduse struktuur
meetmete struktuur
active labour market
structure of unemployment
structure of measures
defence date
language