pealkiri
Aktiivne tööpoliitika Euroopa Liidus
Active Labour Market Policy in the European Union
autor
Albin, Teele
märksõnad
tööpoliitika meetmed
tööpuuduse struktuur
meetmete struktuur
active labour market policy measures
structure of unemployment
structure of measures
kaitsmiskuupäev
keel