title
Eesti energiapoliitika analüüs ja perspektiiv ning selle võrdlus Saksamaa energiapoliitikaga
Analysis of the Energy Policy in Estonia, its Perspective and its Comparison to Germany´s Energy Policy
author
Hirve, Toomas-Hendrik
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information