title
Sisehindade roll vastutuskeskuste tulemuslikkuse mõõtmisel
The role of transfer prices in measuring the performance of responsibility centers
keywords
sisehinnad
vastutuspõhine arvestussüsteem
detsentraliseeritud organisatsioon
supervisor
defence date
language