pealkiri
Sisehindade roll vastutuskeskuste tulemuslikkuse mõõtmisel
The role of transfer prices in measuring the performance of responsibility centers
märksõnad
sisehinnad
vastutuspõhine arvestussüsteem
detsentraliseeritud organisatsioon
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel