title
Raudtee kasutuse potentsiaali hindamine reisijateveol Harjumaal
The assessment of the potential of passenger railway usage in Harju county
author
Vaarask, Tarmo
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network