title
Parandusprotsessi ümber projekteerimine ja tootlikkust parendava tarkvara arendus
Repair Process Reengineering and Performance Improving Software Development
author
Matvejeva, Vassilina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access