title
Näitusepraktikate ümberkujundamine. Koostöö võimaldamine jätkusuutlikeks muutusteks näituste korraldamisel.
Reshaping exhibition practices. Enabling collaboration for a sustainable change in exhibition making
defence date
language