title
Masinõppepõhine tõlkerakendus Eesti viipekeele kasutajatele
Machine learning based translation application for Estonian sign language users
author
Valikhanli, Elnur
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal