title
Kahaneva rahvastikuga kaevanduslinna väljavaated. Oru asula struktuuriplaan
The future perspective of a mining town with a decreasing population. The structural plan of the Oru settlement in the Ida-Virumaa region
author
Abel, Maarja
supervisor
defence date
language